Waterbewust bouwen - WBB

Terug naar : onderzoeksprojecten
Droogte en waterschaarste bestrijden door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën.

De water- en droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen. 

Het is essentieel dat er wordt ingezet op waterbewust bouwen volgens de principes van de trias aquatica: 

  1. Rationeel watergebruik en waterbesparing o.a. door gebruik van vacuümtoiletten en vacuüm afvoerinstallaties; 
  2. Circulair watergebruik o.a. door grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang en hergebruik van hemelwater; 
  3. Aanvullen van de grondwaterstanden o.a. door collectieve infiltratie van hemelwater. 

De toepassing van deze innovatieve technieken blijft beperkt mede omdat een aantal moeilijkheden de effectieve implementatie op grote schaal belemmeren. 

Er is nochtans een stijgende vraag naar kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning vanwege de doelgroep bedrijven (architecten, aannemers, studiebureaus, sanitaire installateurs) omtrent deze technieken.  

Het project geeft invulling aan de kennisnood bij ondernemingen door: 

  • Het verzamelen en opbouwen van kennis en expertise uit  afgeronde projecten alsook bij nauwe opvolging en ondersteuning van 4 lopende of op te starten algemene cases. 
  • Het ontwikkelen van tools en instrumenten zoals een code van goede praktijk, inspiratiebundel, praktische informatiebladen, helpdesk, opleidingen, beleidsaanbevelingen. 
  • Brede informatieverspreiding via de eigen media, een project website en nieuwsbrief, videoproducties, alsook events. 

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek, en verspreiden hiervan zet het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aan om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. 

Ontdek het project in 5 minuten...

Waterbewust bouwen: Het goede voorbeeld van grijswatergebruik in hotel Rosa

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten