Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Waterbewust bouwen - WBB

Terug naar onderzoeksprojecten
Droogte en waterschaarste bestrijden door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën.

De water- en droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen. 

Het is essentieel dat er wordt ingezet op waterbewust bouwen volgens de principes van de trias aquatica: 

  1. Rationeel watergebruik en waterbesparing o.a. door gebruik van vacuümtoiletten en vacuüm afvoerinstallaties; 
  2. Circulair watergebruik o.a. door grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang en hergebruik van hemelwater; 
  3. Aanvullen van de grondwaterstanden o.a. door collectieve infiltratie van hemelwater. 

De toepassing van deze innovatieve technieken blijft beperkt mede omdat een aantal moeilijkheden de effectieve implementatie op grote schaal belemmeren. 

Er is nochtans een stijgende vraag naar kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning vanwege de doelgroep bedrijven (architecten, aannemers, studiebureaus, sanitaire installateurs) omtrent deze technieken.  

Het project geeft invulling aan de kennisnood bij ondernemingen door: 

  • Het verzamelen en opbouwen van kennis en expertise uit  afgeronde projecten alsook bij nauwe opvolging en ondersteuning van 4 lopende of op te starten algemene cases. 
  • Het ontwikkelen van tools en instrumenten zoals een code van goede praktijk, inspiratiebundel, praktische informatiebladen, helpdesk, opleidingen, beleidsaanbevelingen. 
  • Brede informatieverspreiding via de eigen media, een project website en nieuwsbrief, videoproducties, alsook events. 

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek, en verspreiden hiervan zet het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aan om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. 

In samenwerking met

Nav Black Embuild Logo Vlaanderen Black

Met de steun van

VLAIO

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?