Een harsgebonden vloer uitvoeren op een dekvloer? Het kan!

Buildwise artikel 2019-04.09

Bestel de papieren versie van deze publicatie

Enkel online beschikbaar
Papieren publicatie bestellen

Gerelateerde bouwdomeinen: Schilderwerken en soepele bekledingen

Andere Buildwise publicaties

Buildwise artikels

Buildwise artikel 2023-03.05

Een coating toepassen op een nabehandelde betonvloer? Eerst de nabehandeling verwijderen!

Meer informatie

Meer buildwise artikels

Het zijn artikels die op vraag van de technische Comités worden opgesteld door werknemers van Buildwise. De gratis raadpleegbare korte versies (gewoonlijk twee pagina’s lang) worden eveneens gepubliceerd in ons Buildwise Magazine dat om de twee maanden wordt opgestuurd naar alle bouwondernemingen die lid zijn van Buildwise. Soms zijn er ook langere versies vereist die het onderwerp meer in detail beschrijven. Deze zijn enkel elektronisch beschikbaar, en meestal uitsluitend voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise publicaties.