Keramische binnenvloerbetegelingen.

Technische Voorlichting 237

Bestel de papieren versie van deze publicatie

27 / 21 / 16 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers
Papieren publicatie bestellen

Gerelateerde bouwdomeinen: Tegel- en mozaïekwerken

Andere Buildwise publicaties

Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 276

Leidraad voor de goede uitvoering van terrassen en garage-inritten op de volle grond.

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 227

Muurbetegelingen

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 196

Balkons.

Meer informatie

Meer technische voorlichtingen

Technische Voorlichtingen zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. Elke Voorlichting geeft de ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften waarmee de gewenste prestaties voor specifieke bouwwerken behaald kunnen worden. De inhoud ervan houdt steeds rekening met de meest recente onderzoeksresultaten en de praktijkervaring van professionals. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de Voorlichtingen van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.