Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 1 : stucturele toepassingen.

Technische Voorlichting 242

Bestel de papieren versie van deze publicatie

31 / 25 / 18 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers
Papieren publicatie bestellen

Gerelateerde bouwdomeinen: Glaswerken

Andere Buildwise publicaties

Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 275

Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 3: niet-structurele toepassingen (glazen binnenwanden).

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 261

Bijzondere bouwwerken uit glas. Deel 2: niet-structurele toepassingen (uitstalramen, deuren en gehelen uit gehard glas).

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 221

Plaatsing van glas in sponningen.

Meer informatie

Meer technische voorlichtingen

Technische Voorlichtingen zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. Elke Voorlichting geeft de ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften waarmee de gewenste prestaties voor specifieke bouwwerken behaald kunnen worden. De inhoud ervan houdt steeds rekening met de meest recente onderzoeksresultaten en de praktijkervaring van professionals. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de Voorlichtingen van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.