Goede uitvoering van de lasnaden van elastische vloerbekledingen.

Video / Webinar 112

Bestel de papieren versie van deze publicatie

Enkel online beschikbaar
Papieren publicatie bestellen

Gerelateerde bouwdomeinen: Schilderwerken en soepele bekledingen

Andere Buildwise publicaties

Video's en webinars

Video / Webinar 61

Aandachtspunten bij de plaatsing van vloerbekledingen op een cementgebonden dekvloer.

Meer informatie

Meer video's / webinars

Buildwise Video’s: uiteraard bestaan er buiten de traditionele papieren en PDF-documenten ook nog andere communicatievormen. Daarom worden er op vraag van de technische comités video’s ontwikkeld, die tegelijk een essentiële rol spelen in het verspreiden van onze onderzoeksresultaten op een alternatieve manier. Deze selectie aan webinars en didactische animaties belangen bijna alle beroepen binnen de bouwsector aan.