Aansluiting met een spouwmuur. Elastomere afdichting

Terug naar : bouwdetails

Referentienummer:
1094
Publicatiedatum:
Bouwelementen:
Draagstructuur:

 • 1. Hellingslaag
 • 2. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 • 3. Ballastlaag
 • 4. Opstand > 150 mm
 • 5. Thermische onderbreking om de koude brug te vermijden
 • 6. Spouwmembraan (al dan niet in het binnenspouwblad ingewerkt)
 • 7. Dakafdichting
 • 8. Dampscherm (zie TV 215, hoofdstuk 6)
 • 9. Open stootvoegen
 • 10. loden slab (voetlood) - ruwbouw
 • 11. Mechanische bevestiging
 • 12. Overlapverbinding, voor eventuele kimfixatie (zie TV 244, ยง 5.4.2)
 • 13. Binnenbepleistering (luchtdichtheid)

De detailleringen in deze Technische Voorlichting zijn geldig voor de binnenklimaatklassen I tot en met III. Voor de binnenklimaatklasse IV is er doorgaans een bijkomende studie vereist, teneinde na te gaan of er geen inwendige condensatieproblemen kunnen ontstaan. Dit is voornamelijk het geval wanneer er, zoal hier, gebruikgemaakt wordt van een thermische onderbreking of isolerend metselwerk in de dakopstand.

De noodzaak van een kimfixatie bij elastomere afdichtingen is afhankelijk van de plaatsingswijze van de afdichting en het feit of de afdichting al dan niet gewapend is. Dit wordt uitgebreid behandeld in TV 244, hoofdstuk 5 "Opstanden", waarin tevens verwezen wordt naar de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikanten.

Het wordt aangeraden om opstanden van elastomeren bovenaan bijkomend mechanisch te bevestigen. De ervaring leert ons immers dat de verkleving van opstanden in een regenachtige of koudere periode niet altijd even doeltreffend is. Wanneer de opstanden bij elastomeren vol verkleefd worden, is er geen tussenfixatie noodzakelijk.

1094_VID1_20160901.mp4


Gerelateerde publicaties