Een ETICS combineren met een andere afwerking? Het kan!

Terug naar : nieuws

Het isoleren van gevels langs de buitenzijde met een ETICS is een courante praktijk geworden en dit, zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Dit isolatiesysteem kan binnen hetzelfde project echter in aanraking komen met andere afwerkingen, wat vragen oproept over de uitvoering van de bouwdetails. De professionelen uit de sector kunnen in deze context een beroep doen op de Technische Voorlichting 274 die gewijd is aan de uitvoeringsdetails. Het vierde hoofdstuk van deze TV gaat immers dieper in op de aansluiting van het ETICS met andere gevelopbouwen. 

Na zich gericht te hebben op de aansluiting met muurvoeten, met daken en met het schrijnwerk, hebben de leden van de werkgroep ‘Details-ETICS bij nieuwbouw’ van het Technisch Comité ‘Ruwbouw en algemene aanneming’ van Buildwise hun aandacht toegespitst op de combinatie van het ETICS met andere afwerkingen. 

Dankzij hun overpeinzingen zijn we een pak meer te weten gekomen over: 

  • de aansluiting met spouwmuren voor het geval waarbij het ETICS dat zich boven of naast de spouwmuur bevindt, uitspringt ten opzichte van het gevelmetselwerk (fiche 4.1) 

  •  de aansluiting met spouwmuren voor het geval waarbij het ETICS dat zich boven of naast de spouwmuur bevindt, terugliggend geplaatst wordt ten opzichte van het gevelmetselwerk (fiche 4.2) 

  • de manier waarop het ETICS aangesloten moet worden op een houten gevelbekleding wanneer het ETICS zich boven of naast de houten gevelbekleding bevindt (fiche 4.3). 

Hoewel ETICS moeten voldoen aan de strengste duurzaamheidsnormen, zoals de NBN EN 16383 (systemen met een bepleistering) of NBN B 62-400 (systemen met harde bekledingen), zijn deze vereisten op zich niet voldoende om de duurzaamheid van het complex in zijn geheel te garanderen. Robuuste aansluitingen met de andere systemen zijn dan ook essentieel. 

 

Deze nieuwe technische fiches zijn niet alleen interessant voor algemene aannemers, maar ook voor gevelwerkers, schrijnwerkers en ontwerpers. Zo wordt er zowel gekeken naar de aansluitingsprofielen, de voorzorgen voor de verlijming als naar de noodzakelijke speling tussen de materialen naar gelang van het gewenste esthetische uitzicht (uitspringende of terugliggende plaatsing van het ETICS). Verder wordt er aandacht besteed aan de bijzonderheden van de fasering om de doeltreffende tussenkomst van de verschillende opeenvolgende bouwberoepen te waarborgen. 

 

Deze fiches vormen een aanvulling op de 500 detailfiches die tegenwoordig reeds beschikbaar zijn in de Buildwise-databank met ‘Bouwdetails’.