Nieuwe Belgische voorschriften voor vensters en deuren

Terug naar : nieuws

De Eengemaakte Technische Specificaties (STS) 53.1:2006 ‘Deuren’ werden sinds 2006 niet meer herzien en herwerkt. Deze STS behandelen alle binnen- en buitendeuren voor gebruik door voetgangers, met of zonder brand- en rookwerende eigenschappen. Sinds 2006 zijn de Europese standaardisatie en de Belgische eisen en regelgeving verder geëvolueerd, waardoor deze STS niet meer up-to-date zijn.

Binnen- en buitendeuren

Vanuit de bevoegde Belgische normcommissie E033 ‘Ramen en deuren’ werd daarom het initiatief genomen om stapsgewijs de STS 53.1:2006 ‘Deuren’ te vervangen door Belgische normen die wel in overeenstemming zijn met de huidige stand van zaken. Dat heeft in 2023 geleid tot drie nieuwe Belgische normen met betrekking tot binnen -en buitendeuren:

 

 • NBN B 25-002-6:2023 ‘Schrijnwerk. Deel 6: Voorschrift van algemene prestaties voor binnendeuren voor het gebruik door voetgangers
  • Highlight: up-to-date met de Europese standaardisatie zoals de in 2017 geïntroduceerde Europese luchtdoorlatendheidsklassen voor binnendeuren

 

 • NBN B 25-002-7:2023 ‘Schrijnwerk. Deel 7: Voorschrift van algemene prestaties voor branddeuren voor het gebruik door voetgangers’
  • Highlight: up-to-date met de Europese standaardisatie en de Belgische regelgeving.

Buitenschrijnwerk in aluminium en PVC-U

Om soortgelijke redenen heeft de Belgische normcommissie E033 besloten om de STS 52.2:2017 ‘Buitenschrijnwerk in aluminium’ en 52.3:2008 ‘Buitenschrijnwerken in PVC’ te herzien en te vervangen door twee nieuwe Belgische normen:

 • NBN B 25-002-4:2023 ‘Buitenschrijnwerk . Deel 4: Voorschriften voor aluminium profielen en kaders’
  • Highlight: up-to-date met de Europese standaardisatie zoals de nieuwe NBN EN 14024:2023 ‘Metalen profielen met thermische onderbreking. Mechanische prestaties . Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling’. Deze norm deelt de eisen en proeven in volgens vier typeprofielen in plaats van de twee die voordien toegepast werden. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen profielen geschikt voor vensters of voor gebruik in vliesgevels

 

 • NBN B 25-002-5:2023 ‘Buitenschrijnwerk. Deel 5: Voorschriften van PVC-U profielen en ramen’
  • Highlight: up-to-date met de Europese standaardisatie en herziening van de beoordelingsmethoden. De in NBN B 25-002-5:2023 voorgestelde afpeltest werd bijvoorbeeld herzien, waardoor deze nu uitgevoerd wordt in overeenstemming met NBN EN 17271.