App voor de berekening van de Uw-waarde van houten ramen - Uw4Wood

Terug naar : onderzoeksprojecten
Schrijnwerkers moeten de thermische prestaties van hun ramen kunnen bepalen.

Bron : "Shutterstock"

Volgens de Bouwproductenverordening (BPV) moet een fabrikant die in de Europese Economische Ruimte een bouwproduct op de markt wil brengen waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat of dat in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling, een prestatieverklaring opstellen en de CE-markering aanbrengen op het product in kwestie. Dit is in het bijzonder het geval voor houten buitenramen die op de markt worden gebracht. In deze context moet de thermische prestatie van het raam, gekenmerkt door de Uw-waarde, worden bepaald. Deze Uw-waarde is ook een noodzakelijke informatie in het kader van de regionale regelgeving over de energieprestatie van gebouwen (EPB). De belangrijkste mogelijk betrokken bedrijven zijn de meer dan 5000 schrijnwerkers die buitenschrijnwerk vervaardigen en/of installeren. 

Buildwise heeft de FENESTRio App uitgebracht waarmee aannemers, architecten en andere bouwprofessionelen eenvoudig de door de norm NBN B 25-002-1 aanbevolen prestatieniveaus voor vensters en vulpanelen kunnen berekenen. 

Het Uw4Wood-project heeft als doel het voor schrijnwerkers gemakkelijker te maken om houten ramen van een CE-markering te voorzien. Het doel is om extra functies in FENESTRio te integreren waarmee schrijnwerkers zelf de Uw-waarde van een raam kunnen berekenen, terwijl ze toch voldoen aan de vereisten voor CE-markering. De nieuwe berekeningsmodule maakt het mogelijk om geaccepteerde Uw-waarde te berekenen in de context van de EPB-regelgevingen. 

Deze bijgewerkte versie van FENESTRio is zowel interessant voor "fabrikant"-schrijnwerkers als voor "installateur"-schrijnwerkers en aannemers, die een hulpmiddel hebben om de Uw-waarde te berekenen

Probeer de app Fenestrio uit !

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten