Creatie van een applicatie "Betonspecificatie" - SPECBETON

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het specificeren van beton volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001 wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van de ontwikkelde app.

Een traditioneel beton specificeren volgens de normen houdt in dat er rekening wordt gehouden met tal van gegevens: druksterkteklasse, toepassingsgebied, milieuklassen, consistentie, maximale korrelmaat van de granulaten etc.. Een incorrecte specificatie kan segregatie, wapeningscorrosie, onvoldoende betondekking of andere problemen veroorzaken. Diepwanden en speciale betonsoorten (bv. zelfverdichtend of spuitbeton) vereisen een ad hoc specificatie. 

Er worden oplossingen gezocht om de kwaliteit van het beton op de werven te verbeteren, met name door betere informatie en toegang tot gerichte informatie via IT-tools te voorzien voor voorschrijvers. 

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een applicatie voor het specificeren van beton, gebaseerd op de TV "Uitvoering van betonconstructies". 

Hiervoor is het nodig de gevallen te analyseren die een bijzondere specificatie vereisen (anderen dan traditioneel beton, zelfverdichtend beton en diepwanden opgenomen in de TV), zoals binnenvloeren en heipalen. 

Vervolgens worden de behoeften, de doelstellingen en de functionaliteiten die relevant zijn voor de app gedefinieerd, in samenspraak met betoncentrales, bouwheren en aannemers. 

De ontwikkeling van de app zelf omvat het opstellen van specificaties, de keuze van een ontwikkelaar, een functionele analyse, de ontwikkeling, en het testen door de doelgroep om een ​​eerste versie te genereren. 

Deze app wordt vervolgens gepromoot via publicaties en presentaties.

Probeer de Beton-App uit !

Onze publicaties over het onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten