Houten gevelbekledingen die beantwoorden aan de brandeisen voor lage gebouwen.

Video / Webinar 05

Bestel de papieren versie van deze publicatie

Enkel online beschikbaar
Papieren publicatie bestellen

Meer video's / webinars

Buildwise Video’s: uiteraard bestaan er buiten de traditionele papieren en PDF-documenten ook nog andere communicatievormen. Daarom worden er op vraag van de technische comités video’s ontwikkeld, die tegelijk een essentiële rol spelen in het verspreiden van onze onderzoeksresultaten op een alternatieve manier. Deze selectie aan webinars en didactische animaties belangen bijna alle beroepen binnen de bouwsector aan.