BIM voor de klant

De opdrachtgever speelt een sleutelrol door het definiëren van zijn behoeften, wat een directe invloed heeft op de eisen voor het aanleveren van informatie waaraan de projectpartners moeten voldoen, en nog meer in een BIM-project waar het proces efficiënt en volledig moet zijn en alleen nuttige informatie mag bevatten. 

De opdrachtgever draagt ook actief bij aan de besluitvorming tijdens het hele project. Hij moet deelnemen aan het opstellen van BIM-documenten om het juridische en technische kader van het project vast te stellen. Hij kan worden ondersteund door een BIM-procesmanager om deze taken uit te voeren. De taakverdeling tussen de projecteigenaar en zijn BIM-procesmanager moet op voorhand duidelijk afgelijnd worden, typisch in de informatiebeheer takenmatrix 

Ten slotte moet hij de BIM-modellen bij elke mijlpaal van het project evalueren en valideren, zoals bepaald in de EIR (Exchange Information Requirements) 

Deze webinars kunnen helpen om de uitdagingen van BIM als klant beter te begrijpen.  

Enkele tips: 

  • Evalueer de relevantie van het gebruik van BIM voor je project: het is een voordeel voor de ontwikkeling van de meeste projecten, maar impliceert tegelijk extra kennis en expertise bij alle projectpartners. 
  • Beoordeel je BIM-kennis en roep zo nodig de hulp in van een adviseur of consultant (bv een BIM process manager). Het kan een goed idee zijn om een BIM-training te volgen. 
  • Verwijs in het hoofdcontract naar het project informatieprotocol (vroeger genaamd BIM-protocol). Voor overheidscontracten neem je dit informatieprotocol op in de openbare aanbesteding. Het is niet genoeg om BIM in het contract te vermelden; je moet duidelijk je vereisten definiëren en de BIM-documenten moet opmaken. 
  • Definieer duidelijk de doelstellingen van het project. Werk actief mee aan de voorbereiding van BIM-documenten en zorg ervoor dat ze aan je wensen voldoen. Eis verder alleen de informatie die echt nuttig  is (EN 17412 – Level of Information Need). Zorg ervoor dat de Belgische referentiedocumenten gevolgd worden. 
  • Zet de CDE (Common Data Environment) op. Dit is de algemene oplossing die zal worden gebruikt om alle projectinformatie (workflow en gegevensplatform) te beheren. Als je eisen hebt met betrekking tot het te gebruiken platform of de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van dit platform, zoek dan alles uit wat je kunt vinden. 
  • BIM-toepassingen moeten ook samen als een geheel worden beschouwd, waarbij alle projectpartners worden betrokken en rekening wordt gehouden met elke fase van het project. BIM kan de werklast herverdelen over het hele bouwproces.