Waterinfiltratie: ontdek onze tips speciaal voor dakwerkers

 Exemple d’un dégât dû à l’humidité en raison d’une infiltration d’eau dans le toit.

Waterinfiltratie komt, jammer genoeg, vaak voor bij daken. Niet zelden zit het probleem hem in de details, daar waar daken het kwetsbaarst zijn. We bespreken de meest voorkomende oorzaken van waterinfiltratie bij hellende en platte daken, en geven enkele tips die je misschien nog niet kende. 

Waterinfiltratie bij hellende daken

Water dat van een hellend dak het gebouw binnensijpelt, kan aanzienlijke schade veroorzaken, zowel esthetisch als structureel. Let in het bijzonder op kielgoten en besteed extra aandacht aan aansluitingen op andere bouwdelen.  

Kielgoten 

Bij kielgoten komt regenwater van twee aangrenzende dakschilden in grote hoeveelheden samen. Omdat de dakpannen bij kielgoten zijn bijgesneden om de vorm van de goot te volgen, zijn ze gevoeliger voor waterinfiltratie. Om waterinfiltratie te voorkomen, mag je het onderdak zeker niet onderbreken ter hoogte van de kielgoot. Zorg ervoor dat de dakpannen de goot voldoende overlappen. 

Tip 

  • Laat dakpannen minstens 80 mm overlappen met de kielgoot. 

 

Aansluiting op een opgaande gevel 

Waterinfiltratie is ook waarschijnlijker bij de overgang tussen een hellend dak en een opgaande gevel. Regenwater loopt achter de gevel door en kan het gebouw binnensijpelen, mogelijk omdat er een slab boven het drainagemembraan uitsteekt. 

Tip 

  • Breng slabben altijd aan onder de spouwdrainering. De opstaande rand moet juist onder de drainering eindigen. 

 

Aansluiting op een plat dak 

Waar een hellend dak aansluit op een plat dak, is er een verhoogde kans op waterinfiltratie. Een mogelijke oorzaak is dat de afdichting van het platte dak niet hoog genoeg werd opgetrokken onder het onderdak.  

Tip 

  • Laat de dakafdichting doorlopen tot minstens 150 mm en boven de rand van het platte dak of de eventuele spuwers. 

 

Waterinfiltratie bij platte daken 

Voor platte daken is een duurzame waterdichtheid extra belangrijk, omdat het water er minder snel wegvloeit dan bij hellende daken. Besteed zeker voldoende aandacht aan details en aansluitingen. 

 

Aansluiting op een spouwmuur 

Bij platte daken neemt de kans op waterinfiltratie toe als de dakafdichting hoger werd opgetrokken dan het spouwmembraan, waardoor het water niet naar buiten kan en in de spouw achterblijft, en uiteindelijk de binnenafwerking aantast. 

Tip 

  • Het spouwmembraan moet de slab bedekken en de slab moet de dakafdichting overlappen. 

 

Aansluiting op (venster)deuren 

Water kan bij dakterrassen binnendringen tussen een dorpel en de opstand van de dakafdichting. Dit komt regelmatig voor wanneer de afdichting vóór de dorpel stopt in plaats van eromheen te worden opgetrokken, of niet hoog genoeg doorloopt. 

Tip 

  • De opstandhoogte van de dakafdichting moet minstens 150 mm zijn ten opzichte van het afdichtingsniveau en de afdichting moet achter de dorpel opgetrokken worden. 

 

Aansluiting op buitengevelisolatiesysteem (ETICS)  

Regenwater kan zich een weg banen tussen het buitengevelisolatiesysteem (ETICS) en de afdichting bij de dakrand als de afdichtingsverbindingen niet correct zijn uitgevoerd.  

Tip 

  • Plaats het afdichtingsmembraan voordat het gevelisolatiesysteem (ETICS) wordt geplaatst. 

 

Waterstagnatie (plasvorming) 

Waterstagnatie is helaas onvermijdelijk op platte daken. Gelukkig veroorzaken kleine plassen meestal geen problemen zolang ze beperkt aanwezig zijn. Natuurlijk moet je als dakprofessional wel voorzorgen nemen om de waterstagnatie binnen de perken te houden. 

Tip 

  • Een plat dak moet een hellingsgraad van minstens 2% hebben om waterstagnatie te beperken.  
Une toiture qui ne présente pas le moindre problème d’humidité grâce à un spécialiste de la toiture qui a suivi le guide pratique de Buildwise à la lettre.

Gratis gids! De meest voorkomende vochtproblemen bij daken

Waterinfiltratie bij daken kan heel wat oorzaken hebben. Hierboven bespraken we er enkele, maar in onze handleiding voor dakwerkers ontdek je er nog veel meer. Ook geven we je tal van extra tips om andere vochtproblemen bij daken, zoals condensatie en bouwvocht, op te lossen en te voorkomen.

Download de praktische gids nu helemaal gratis!