BIM-projectpartners en verantwoordelijkheden

De ISO 19650-norm, die het BIM-proces ontwikkelt, definieert de verschillende taken die moeten worden uitgevoerd en ook de verschillende projectpartners die voor deze taken verantwoordelijk zijn. We raden ten zeerste aan om de Informatiebeheer takenmatrix te gebruiken om de verantwoordelijkheden per functie duidelijk af te bakenen. 

Met betrekking tot de projectpartners definieert de standaard 2 types: de opdrachtgevende partij en de informatieleveringsteam(s).  

De opdrachtgevende partij stelt de informatievereisten voor het project vast en wijst een hoofopdrachtnemer aan om het project in overeenstemming met zijn vereisten uit te voeren. De hoofdopdrachtnemer kan een beroep doen op andere opdrachtnemers om zijn opdracht uit te voeren. De hoofdopdrachtnemer en de opdrachtnemers vormen samen een informatieleveringsteam. Elk informatieleveringsteam moet de opdrachtgevende partij voorzien van alle gevraagde en vereiste informatie om het project te voltooien. 

Een voorbeeld:

In een traditionele contractvorming benoemt de klant, die de opdrachtgevende partij vertegenwoordigt, twee informatieleveringsteams: één om het gebouw te ontwerpen en één om het uit te voeren. Het informatieleveringsteam voor de uitvoering van het gebouw kan bijvoorbeeld bestaan uit een algemene aannemer als hoofdopdrachtnemer, die een beroep kan doen op onderaannemers voor het uitvoeren van speciale technieken, de omgeving, enz. Deze onderaannemers zijn dan opdrachtnemers.  

Om meer te weten te komen over de structuur een projectteam, kan je de  Belgische ISO 19650 Wiki raadplegen.  Voor een overzicht van de verschillende uit te voeren taken is er het BIM Framework

In sommige BIM-projecten wordt ook gesproken over ‘BIM-manager’, ‘BIM-coördinator’ of ‘BIM-modelleur’. Dit zijn niet-gestandaardiseerde termen die vaak verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van het bedrijf of het project. Toch hebben we hieronder opgesomd wat deze rollen over het algemeen betekenen in een BIM-project. 

De BIM-procesmanager 

De traditionele taken waarvoor de bouwheer verantwoordelijk is, zijn er nog steeds in een BIM-project, met daarbij dan nog taken bij die specifiek zijn voor BIM. De klant kan deze taken zelf opnemen of delegeren aan een BIM-procesmanager. Om  neutraliteit te bevorderen, is het beter dat de BIM-procesmanager geen projectpartner is, maar een externe dienstverlener. 

De BIM-procesmanager is de 'dirigent van het orkest'. Hij definieert, controleert en verduidelijkt de uitwisselingsprocessen tussen de verschillende projectdeelnemers. Hij zorgt ervoor dat het BIM-proces in het algemeen soepel verloopt en helpt zo de projectpartners. 

De BIM-disciplinemanager 

De BIM-disciplinemanager is gevestigd binnen een discipline (met 'discipline' bedoelen we: architectuur, stabiliteit, enz.) en definieert de regels (zowel procesmatig als inhoudelijk) binnen zijn discipline. 

Terwijl de BIM-procesmanager toezicht houdt op het totale project, werken de verschillende BIM-disciplinemanagers samen met de BIM-procesmanager om de impact van de gemaakte afspraken op hun eigen disciplines te begrijpen en er vervolgens voor te zorgen dat deze afspraken binnen hun respectieve disciplines worden nageleefd. 

De BIM-coördinator 

De BIM-coördinator zorgt voor de algemene coördinatie tussen de gedeeltelijke BIM-modellen. In het geval van een BIM-project moeten de modellen die door verschillende projectpartners zijn opgemaakt, worden samengevoegd om conflicten op te sporen en te beheren. Dit is waar de BIM-coördinator om de hoek komt. 

De BIM-modeler 

De BIM-modelleur modelleert de geometrie van het bouwwerk en structureert de informatie in het model in overeenstemming met de informatievereisten die zijn vastgelegd in zijn de EIR (informatie-uitwisselings-vereisten). Dit is vaak een rol die binnen het bedrijf is gedefinieerd.