De BIM-tools

Tools

Met 'tools' bedoelen we:

  • de softwareprogramma's 
  • het informaticamateriaal dat het gebruik van deze programma's mogelijk maakt 
  • de documenten die helpen om een BIM-project uit te voeren. 

Hieronder vind je meer informatie over deze verschillende tools en hun functionaliteiten

Software

Ga naar BIMportal voor een uitgebreide lijst met software.

Modelleersoftware

Sommige partijen die bij het project betrokken zijn, zullen worden belast met het maken van BIM-modellen. Zij zullen de geometrie van het bouwwerk modelleren en er infomatie aan koppelen. Zie ook: BIM-modelleur.

Zij kunnen hiervoor modelleersoftware gebruiken. Sommige programma’s zijn eerder bedoeld voor architecturaal modelleerwerk, andere voor het modelleren van structuren of speciale technieken.

Outils 07

Software voor samenwerking

Het centraliseren van informatie op een samenwerkingsplatform is essentieel in een BIM-project. De informatie moet er voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen er de meest actuele informatie kan raadplegen.

Voor een efficiënte informatie-uitwisseling verdient het de voorkeur om een gecentraliseerde server (platform) te gebruiken die voor alle partijen toegankelijk is. Alle informatie met betrekking tot een project kan via dit platform worden verzameld en gedeeld, zodat alle betrokken partijen altijd over de meest actuele documenten beschikken. Dit voorkomt onduidelijkheden of inconsistenties als gevolg van het naast elkaar bestaan van meerdere versies. Op die manier hebben alle belanghebbenden een duidelijk overzicht over het project en van de voortgang ervan.

Outils 09

Visualisatiesoftware

Zie ook het webinar “BIM-viewers”.

Er bestaan modelviewers om de informatie in het BIM-model te raadplegen (geometrische en niet-geometrische informatie). Sommige viewers zijn volledig gratis, met andere kan je bepaalde functies gratis gebruiken, terwijl meer geavanceerde functies tegen betaling worden aangeboden. De viewers zijn vrij intuïtief, en zijn bijvoorbeeld nuttig voor onderaannemers

Outils 11

Software voor controle en clashdetectie

Terwijl veel modelviewers gratis te gebruiken zijn, moet je voor modelcheckers betalen. Ze bieden de volledige functionaliteit van een viewer en bovendien de mogelijkheid om allerlei controles uit te voeren op basis van vooraf bepaalde regels.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om verschillende BIM-modellen over elkaar te plaatsen (zoals het model stabiliteit en het model speciale technieken) om eventuele incoherenties op te sporen. Een modelchecker kan ook nagaan of alle voorschriften en reglementeringen zijn gevolgd (zoals de afstand tot de nooduitgangen om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften).

Outils 13

Simulatie- en analysesoftware

Er bestaat software die berekeningen, simulaties en analyses uitvoert (op allerlei domeinen: akoestisch, thermisch, inzake verlichting, daglicht, duurzaamheid (BREEAM) …).

Software voor het beheer van de planning en de uitvoering / Software voor kostenbeheer

    

4D-BIM en 5D-BIM software

Er bestaat ook zogeheten 4D-BIM en 5D-BIM software, om het BIM-model te koppelen aan informatie met betrekking tot respectievelijk een planning en kosten.

Software voor facility management

Ten slotte bestaat er ook specifieke software voor de exploitatie van een bouwwerk. Zo’n programma functioneert op basis van informatie over het onderhoud (zoals de datum van het laatste onderhoud). Het helpt ook om de bezetting van lokalen te plannen en te visualiseren, de temperatuur in de lokalen te bewaken …

Zie ook: De BIM-Dimensies

Hardware

Laten we nu even kijken naar de hardware die nuttig is om een BIM-project tot een goed einde te brengen.

  • Voor taken die een aantal nauwgezette manipulaties vragen (zoals een BIM-model creëren), heb je een computer nodig. Softwareleveranciers vermelden welke configuratie de computer moet hebben om de sofware vlot te draaien, inzake geheugen, opslagruimte op de harde schijf, grafische kaart, schermresolutie, processor …
  • Aangezien samenwerkingssoftware tot doel heeft om op elk ogenblik voor zoveel mogelijk partijen toegankelijk te zijn, functioneert dergelijke software meestal ook op een tablet of zelfs een smartphone. Zo’n tablet of smartphone is immers handig op de bouwplaats: de BIM-modellen en documenten staan dan zo ter plaatse ter beschikking en werknemers op de bouwplaats kunnen vlot communiceren met collega’s die op kantoor werken.

Ook sommige viewers (maar niet allemaal) functioneren op een tablet of smartphone.

BIM-documenten

Voor een goed verloop van een BIM-project zijn sommige documenten noodzakelijk. Om zoveel mogelijk voordeel uit BIM te halen, moeten vanaf het begin van het project een aantal afspraken worden gemaakt. Het BIM-protocol bundelt deze afspraken. Elk project heeft zijn eigen BIM-protocol. Het wordt dus aan het begin van elk project opgesteld, rekening houdend met de eisen van de bouwheer die zijn opgenomen in het ‘BIM-visiedocument’ van de bouwheer. Hoewel elk projec zijn eigen BIM-protocol heeft, bestaat er ook een ‘Belgisch BIM-protocol’ dat als basis kan dienen.

Het BIM-uitvoeringsplan beschrijft anderzijds nauwkeurig de werkorganisatie tijdens het project. Ook dit BIM-uitvoeringsplan is specifiek voor elk project, maar het ‘Belgische BIM-uitvoeringsplan’ kan ook als voorbeeld dienen.

Deze documenten zijn te downloaden van de website BIMportal.be. 

Ga naar de pagina ‘De BIM-documenten’ voor meer informatie hierover