Inzicht in BIM

Bouwbedrijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoering van hun bouwprojecten: de uitvoeringstermijnen worden korter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Bovendien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is doorgaans te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan miscommunicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende techniciteit. BIM kan hiervoor een oplossing bieden.

Wat is BIM ? En waarom is het interessant voor jou?

BIM wordt gebruikt in de bouwsector als een digitaal hulpmiddel voor samenwerking bij het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van bouwprojecten. BIM laat je toe waardevolle informatie te bundelen over verschillende elementen van een bouwproject, zoals geometrie, materiaalhoeveelheden of planningen. Belanghebbenden zoals architecten, ingenieurs, aannemers en bouwheren gebruiken BIM om efficiënter samen te werken. 

De potentiële voordelen zijn talrijk: betere communicatie, verhoogde efficiëntie, slimmer risicobeheer, scherpere kostenbeheersing, opportuniteiten en risico’s herkennen via het 3D-model, verbetering van algemene resultaten en effectiever facility management. Meer informatie kan je terugvinden via deze link.

De normalisatie van BIM

Het gebrek aan standaardisatie wordt soms gezien als een belemmering voor de invoering van BIM. Sommige werkzaamheden en normen bestaan echter al of zijn in ontwikkeling. Het is belangrijk dat men zich bewust is van wat er beschikbaar is en wat het de bouwsector kan opleveren. 

Ontdek meer
Freins 01

De hinderpalen voor BIM

Bepaalde hindernissen vloeien voort uit sociale factoren, zoals weerstand tegen verandering, of de versnipperde manier van werken in België. Sommigen zien de voordelen van BIM niet, of de relevantie voor hun manier van werken. Ook het ontbreken van een juridisch kader kan een reden zijn voor terughoudendheid. 

Soms gaat het om de middelen die moeten worden ingezet (investering in tijd, opleiding, hardware, software) of het feit dat andere projectpartners er niet klaar voor zijn. Ten slotte zijn er ook beperkingen op informaticavlak. 

Wie al werkt met BIM, vindt de omschakeling meestal de moeite waard. Ook al vergt de uitrol van BIM bepaalde inspanningen, toch is het belangrijk om er nu (gefaseerd) mee aan de slag te gaan. Het is daarbij niet altijd nodig is om te investeren in dure software om deel te nemen aan een BIM-project. Soms is het voldoende om BIM-modellen te raadplegen met een gratis BIM-viewer. 

Not 01 Nl

Belangrijke begrippen

Een van de moeilijkheden bij het proberen te begrijpen van de algemene beginselen van BIM is dat je een nieuwe taal moet leren. 

Er is inderdaad een hele nieuwe woordenschat die je onder de knie moet krijgen. Wat het moeilijker maakt, is dat sommige benamingen verschillen van land tot land (een ‘BIM-protocol’ in België zal bijvoorbeeld in Frankrijk een ‘BIM-overeenkomst’ worden genoemd). 

Ontdek meer
BIM Technos 01 Nl

BIM en andere technologieën

Er verschijnen steeds meer digitale oplossingen en technologieën op de markt die in mindere of meerdere mate met BIM te maken hebben: 3D-printers, 3D-scanners, fotogrammetrie, zelfrijdende voertuigen, drones, track-and-trace tools, systemen voor virtual en augmented reality, … 

Ontdek meer
Juridiques

BIM en juridische aspecten

BIM roept heel wat juridische vragen op rond intellectuele eigendomsrechten, taken en verantwoordelijkheden inzake informatiebeheer, enzovoort.

Ontdek meer