Volgens de Bouwproductenverordening (BPV) moet een fabrikant die  een bouwproduct op de markt wil brengen waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat of dat in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling, een prestatieverklaring opstellen en de CE-markering aanbrengen op het product in kwestie. 

 

In deze context kan Buildwise u bijstaan als:  

 

De CE-markering op een product geeft aan dat het product voldoet aan alle toepasselijke Europese bepalingen. Bijgevolg kan de CE-markering pas aangebracht worden zodra het product beantwoordt aan alle eisen die erop van toepassing zijn.

Door de CE-markering op een product aan te brengen, geeft de fabrikant te kennen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor:

 • de conformiteit van zijn bouwproduct met de aangegeven prestaties
 • de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in de Bouwproductenverordening
 • het voldoen aan andere harmonisatiewetgeving van de Unie waarin het aanbrengen van de CE-markering voorgeschreven wordt (bijvoorbeeld de nieuwe-aanpak-richtlijnen, zoals de richtlijn machines, de richtlijn laagspanning, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit ...).

De CE-markering wordt, voordat het product op de markt gebracht wordt, op een zichtbare, leesbare en onuitwisbare manier op het product of op een etiket aangebracht. Indien de aard van het product dat niet toelaat, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten.

De CE-markering bestaat uit de letters C en E volgens een vastgelegd grafisch beeld.

De officiële CE-markering.

Bij verschaling van de markering, moeten de verhoudingen van de gegradueerde afbeelding gerespecteerd worden. De CE-markering heeft een minimumhoogte van 5 mm.

Andere markeringen die op het product aangebracht worden, mogen de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de betekenis van de CE-markering niet aantasten.

Welke informatie vind je terug op een CE-markering?

De volgende informatie wordt aan het CE-markeringslogo op het bijgesloten label toegevoegd:

 • het CE-symbool
 • het identificatienummer van de aangemelde instantie
 • de naam of het identificatiemerk en het geregistreerde adres van de fabrikant
 • de laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering voor het eerst werd aangebracht
 • het referentienummer van de prestatieverklaring
 • de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie (een geharmoniseerde norm of een Europese technische beoordeling)
 • de unieke identificatiecode van het producttype
 • de productbeschrijving: algemene benaming en het beoogde gebruik
 • informatie over de relevante fundamentele kenmerken.

De CE-markering kan gevolgd worden door een pictogram of een ander teken dat naar een specifiek risico of gebruik verwijst.