Technische Comités • Buildwise

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Op deze manier worden de acties van Buildwise gestuurd vanuit de praktijk en afgestemd op de concrete noden van de sector. De Technische Comités garanderen dus een efficiënte bottom-upbenadering.

De taken van de Technische Comités worden vastgelegd in hun jaarlijkse werkplannen en omvatten:

  • de bepaling en aansturing van het toegepaste onderzoek (informatieverzameling)
  • de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (informatieoverdracht).

Zo spelen de Technische Comités onder meer een essentiële rol bij het tot stand komen van de Technische Voorlichtingen, die beschouwd kunnen worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.
De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt in goede banen geleid door één of meerdere ingenieurs-animatoren van Buildwise.

Werkplannen

Ontdek hier de werkplannen van onze Technische Comités.