Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Je uitvinding werd nagemaakt: wat nu?

Terug naar nieuws

Stel je voor: je hebt een nieuwe uitvinding die je op de markt wil brengen. Je gaat op zoek naar partners en houdt vergaderingen om je vondst voor te stellen. Achttien maanden later merk je dat de personen die je vergadering bijwoonden een octrooiaanvraag voor je uitvinding hebben ingediend. Wat nu?

Je uitvinding werd nagemaakt: wat nu? - Copie d’invention, que faire ?

Vraag een i-DEPOT aan

Je kan zo’n situatie vermijden door zelf het voortouw te nemen. Vraag een i-DEPOT aan en laat tijdens de vergaderingen een privacyverklaring ondertekenen. Het i-DEPOT vormt een wettelijk bewijsmiddel, vergelijkbaar met een notariële akte, en legt officieel de datum vast van je idee of concept. Het zorgt echter niet voor intellectueel eigendomsrecht en biedt geen bescherming (wat een octrooi wel doet). Maar het kan je wel beschermen indien er een conflict ontstaat betreffende het auteursrecht van een idee of uitvinding.

Heeft iemand een octrooi aangevraagd voor jouw uitvinding?

In dit geval zijn er twee mogelijkheden: ofwel werd de octrooiaanvraag gepubliceerd (18 maanden na de aanvraag), maar is deze nog steeds in onderzoeksfase, ofwel werd het octrooi reeds goedgekeurd.

In het eerste geval kan je het octrooi nog ongeldig verklaren en ervoor zorgen dat het niet wordt goedgekeurd. Hiertoe zal je alle info over de stand der techniek moeten verzamelen (bewijsstukken voor het bestaan van je uitvinding vóór de indieningsdatum van het concurrerende octrooi), en alles rechtstreeks – en gratis – naar het kantoor verzenden dat belast is met het octrooi. Voor een Europees octrooi kan je de documenten rechtstreeks online versturen via het platform van het EPO. De examinator zal dan de nodige informatie ter beschikking hebben en zich over de geldigheid van het octrooi kunnen uitspreken.

In het tweede geval, indien het octrooi reeds werd goedgekeurd, heb je negen maanden de tijd om een bezwaarprocedure in gang te zetten. Deze procedure zal echter langer en duurder zijn.

Over OCBC, de Octrooicel voor het Bouwbedrijf

Dit artikel werd geschreven door de Octrooicel van Buildwise. De missie van de OCBC is om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. We informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie, zodat u en uw uitvindingen steeds beschermd zijn.

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal zaken (zoals octrooien en merken) waarover een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendomsrecht heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Bouwbedrijven kunnen bij ons terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendomsrechten. We organiseren hiervoor collectieve acties, maar bieden eveneens individuele begeleiding aan.

OCBC, de octrooicel van Buildwise schrijft over innovatie om de aannemer te sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. De informatie die we publiceren, houdt in geen geval een kwaliteitsoordeel in van Buildwise of van de andere partners met betrekking tot de vermelde producten en methoden.

OCBC