Nieuwe norm voor de evaluatie van het potentieel voor duurzame renovatie van gebouwen

Terug naar : nieuws

Het renoveren van gebouwen is niet alleen cruciaal uit milieuoverwegingen, maar ook om verschillende andere redenen, variërend van kostenbesparing tot het behoud van cultureel erfgoed en het verbeteren van de veiligheid.

Duurzame renovatie van gebouwen

Maar is het wenselijk om alle gebouwen te renoveren? Niet per se.

De onlangs gepubliceerde NBN EN 17680:2023 Sustainability of construction works - Evaluation of the potential for sustainable refurbishment of buildings ondersteunt het strategische besluitvormingsproces over hoe bestaande gebouwen op een duurzame manier gerenoveerd kunnen worden, rekening houdend met het feit dat deconstructie en heropbouw in bepaalde omstandigheden een betere optie kan zijn.

 

Meer info