Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Zijn onze gebouwen al slim genoeg? Dit en nog veel meer antwoorden op het congres over Smart Buildings

Terug naar nieuws

Het congres ‘Smart Buildings – Sensors & IoT’, dat georganiseerd wordt op 25 oktober door het WTCB in het kader van het evenement ‘Digital Construction Brussels’, biedt een overzicht van de huidige stand van zaken rond slimme gebouwen en werpt tegelijk een blik op de (nabije) toekomst. De sprekers verhelderen deze complexe problematiek, die meer en betere technologie wil inzetten om de gebruiker centraal te plaatsen.

Zijn onze gebouwen al slim genoeg? Dit en nog veel meer antwoorden op het congres over Smart Buildings - Nos bâtiments sont-ils suffisamment intelligents ? Découvrez la réponse lors de la conférence sur les Smart Buildings

Dit congres is bedoeld voor aannemers, gebouwbeheerders en facility managers die de uitdagingen om onze gebouwen ‘smart’ te maken beter willen begrijpen: objecten die geconnecteerd zijn met gebouwen integreren, de netwerkverbinding verzekeren, de data- en systeembeveiliging garanderen, het evolutieve karakter verzekeren …

Het WTCB stelt er zijn nieuwe Innovation paper ‘Smart Buildings for Smart Cities’ voor. Dit referentiedocument verheldert enerzijds de concepten en de terminologie rond Smart Buildings en geeft anderzijds een overzicht van de uitdagingen met betrekking tot gebouwen die Ready to Service (R2S) zijn en het concept Building as a Service (BaaS).

Tijdens deze sessie stelt het WTCB ook de nieuwe bedrijvencluster ‘Smart Buildings In Use’ voor. Deze onlangs opgerichte cluster is een samenwerking tussen de Vlaamse Confederatie Bouw en het WTCB.

Jean-Christophe Vanderhaegen, algemeen directeur van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, spreekt vervolgens over ‘Intelligente en geconnecteerde gebouwen: spitstechnologie gericht op de mens’.

Tot slot worden er enkele praktische toepassingen voorgesteld door professionals van Orange, SUMI Smart & Connected Buildings en Thingsplay. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van Digital Construction Brussels.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.