Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Doeltreffendheid van antikalkmiddelen - EVACODE

Een antikalksysteem moet worden gekozen op basis van een objectieve beoordeling van de doeltreffendheid ervan bij het verminderen van kalkaanslag in de sanitaire installatie.
Doeltreffendheid van antikalkmiddelen - EVACODE

Source: "Shutterstock"

Het beheer van hard water in sanitaire installaties is een groot probleem voor professionelen uit de sector, maar ook voor eigenaars en beheerders van gebouwen, die steeds op zoek zijn naar duurzame en doeltreffende oplossingen om hun installaties en hun prestaties op peil te houden. De markt voor antikalkvoorzieningen groeit dan ook al enkele jaren gestaag en er verschijnen regelmatig nieuwe technologieën. 

Het doel van deze nieuwe technologieën is de vorming van kalkaanslag te voorkomen zonder het calcium uit het water te verwijderen. Daarom kan hun doeltreffendheid niet worden geëvalueerd door een eenvoudige meting van de resterende hardheid van het water, zoals het geval is bij klassieke ontharders met ionenwisselaarhars. In deze context en bij ontstentenis van een normatief kader voor deze technologieën worden efficiënte en inefficiënte toestellen naast elkaar op de markt aangetroffen zonder dat het mogelijk is ze te onderscheiden op basis van hun performanties. 

De doelstelling van het EVACODE-project is een betrouwbare en universele methodologie te ontwikkelen voor de evaluatie van de performanties van alle antikalkvoorzieningen, ongeacht de gebruikte technologie. De methodologie is erop gericht zowel het vermogen om de kalkaanslag binnen de installatie te verminderen als die daarbuiten, bijvoorbeeld op douchewanden of in een waterkoker, te beoordelen. Daartoe wordt in de WTCB-laboratoria een proefstation bedacht, ontworpen en gebouwd. Het wordt gevalideerd door vergelijking met in situ uitgevoerde tests op ware grootte.  

In fine biedt de publicatie door CEN TC 164 (Watervoorziening) van een nieuwe Europese norm waarin de door de WTCB ontwikkelde methodologie wordt voorgesteld, enerzijds aan de installateurs de mogelijkheid om op basis van relevante en objectieve criteria een antikalkvoorziening te kiezen of te adviseren en anderzijds aan de fabrikanten om de toegevoegde waarde van hun technologie wetenschappelijk aan te tonen.

L’objectif du projet EVACODE est de développer une méthodologie fiable et universelle d’évaluation des performances de tous les appareils antitartres, quelle que soit la technologie exploitée. La méthodologie vise à évaluer tant la capacité à réduire la formation de tartre au sein de l’installation qu’en dehors de celle-ci, par exemple, sur les parois de douche ou dans une bouilloire. A cet effet, un poste d’essai est imaginé, conçu et construit dans les laboratoires du Buildwise. Il est validé par comparaison avec des essais « grandeur nature » réalisés in situ.  

A termes, la publication par le CEN TC 164 (Alimentation en eau) d’une nouvelle norme européenne proposant la méthodologie développée par Buildwise offre aux installateurs, d’une part, la possibilité de sélectionner ou conseiller un appareil antitartre sur base de critères pertinents et objectifs et aux fabricants, d’autre part, de prouver scientifiquement la valeur ajoutée de leur technologie.

Avec le support de

FOD Economie NBN

Vous avez des questions concernant ce projet de recherche?