Afwerkingen

Ben je een aannemer gespecialiseerd in tegelwerken, schilderwerken, pleisterwerken, binnenschrijnwerk, het plaatsen van vloerbekleding of andere vormen van afwerking? Wil je weten hoe je de principes van de circulaire economie in de praktijk kan toepassen? Hieronder beantwoorden we de belangrijkste vragen. 

Terug naar : circulaire economie

Hoe kan pleisterwerk een onderdeel worden van de circulaire oplossing?

Hoewel pleisters niet-verwijderbare bouwelementen zijn, kan de circulariteit van de bouwwerken waarop ze worden aangebracht, worden verbeterd door bepaalde keuzes. 

In de eerste plaats kun je het product kiezen in functie van zijn samenstelling. Zo verminderen pleisters op basis van gerecycleerde materialen het gebruik van primaire grondstoffen.  Voorbeelden hiervan zijn gipspleisters, wanneer die afkomstig zijn uit de recycling van andere producten, of pleisters van ongebakken aarde, wanneer die afkomstig zijn van grond die op bouwplaatsen werd afgegraven. 

Er moet ook aandacht zijn voor het levenseinde van de pleisters. Sommige materialen, zoals gips en klei, kunnen in theorie oneindig worden gerecycleerd. In de praktijk aanvaarden sommige recyclagecircuits bouwafval, zoals pleisteroverschotten. In de sloopfase wordt pleister vaak samen met zijn drager of ondergrond verwerkt, waardoor het te onzuiver is, en niet opnieuw in hetzelfde productieproces kan worden gerecycleerd. Hoewel bepaalde producenten van leempleisters onderzoeken of het mogelijk is om het pleister van zijn ondergrond af te kappen en te recycleren, lijken deze ingrepen momenteel te duur om op grote schaal toe te passen. 

Naar het artikel

Hoe kun je het afval van betegelingen sorteren en recycleren?

De afbraak van een tegelvloer brengt verschillende soorten afval met zich mee. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van nieuwe tegels. Het meeste afval kan worden gerecycleerd, maar om het een tweede leven te geven, moet het afval op de werf worden gesorteerd.

 • Inert bouwafval (keramische tegels, beton- en natuursteentegels en mortelresten) moet worden verzameld en gerecycleerd als granulaat. Opgelet: dit inerte afval mag niet gemengd worden met niet-inert bouwafval (hout, plastic, asbest, glas, stof, enz.). 
 • Gevaarlijk afval moet apart worden ingezameld. 
 • Niet-inert en niet-gevaarlijkafval (isolatie, pleister, hout, enz.) mag in dezelfde container worden verzameld. Er bestaan ook specifieke circuits om dit afval in te zamelen en beter te recycleren. 

Lees het artikel voor meer richtlijnen rond het recycleren van tegelafval. 

Naar het artikel

Hoe kun je verplaatsbare binnenwandsystemen correct installeren ?

Bij circulair bouwen zorgt de modulariteit van ruimtes ervoor dat gebouwen langer kunnen inspelen op de veranderende behoeften van gebruikers. Op die manier wordt de noodzaak van een grote verbouwing of sloop uitgesteld. Tal van bedrijven in de bouwsector hebben al het belang ingezien van modulaire oplossingen. Ze bieden bijvoorbeeld een catalogus aan met binnenwandsystemen die kunnen worden aangepast, gedemonteerd en hergebruikt. De extra kosten bij aankoop worden gemakkelijk terugverdiend in gebouwen waar binnenruimtes regelmatig worden herschikt, zoals kantoren, ziekenhuizen, enz.  

Er moeten wel bepaalde regels in acht worden genomen bij het (her)installeren van verplaatsbare binnenwandsystemen, vooral als ze moeten voldoen aan de vereisten voor brandwerendheid of akoestisch comfort! 

Naar het artikel

Hoe kan je als afwerkingsbedrijf hergebruik in de praktijk brengen?

Het idee om materialen te recupereren en te hergebruiken roept heel wat vragen op. Hoe je dit als afwerkingsbedrijf  best aanpakt in de verschillende fasen van het bouwproces, staat uitgebreid beschreven in deze gids.

Enkele richtlijnen: 

 • Het hergebruikpotentieel van bouwmaterialen kan je inschatten met behulp van een hergebruikinventaris en selectiecriteria 
 • Materialen die typisch door algemene aannemers gerecupereerd kunnen worden zijn: stenen vloer- of muurtegels, venstertabletten, tegels, elementen voor kantoorinrichting (wandsystemen, verlaagde plafonds, verhoogde vloertegels), schoorsteenmantels en afwerkingshout. 
 • Maak gebruik van ontmantelingsproeven om te testen of materialen voldoende demonteerbaar zijn en om een geschikte demontagetechniek te bepalen. 
 • Hou er rekening mee dat er steeds een zeker verliespercentage is. Traceerbaarheid van de hergebruikmaterialen is belangrijk om hun geschiktheid achteraf te kunnen aantonen. 
 • Goede afspraken zijn nodig om de verantwoordelijkheden voor bepaalde taken te verdelen. 
 • Besteed voldoende aandacht aan de opslag van de materialen zowel naar beschermende maatregelen als naar de kostprijs ervan. 
 • Werk met professionele leveranciers van hergebruikmaterialen of bouw een netwerk uit voor specifieke materialen, zodat je voldoende controle hebt over leverbaarheid en kwaliteit. 
 • Volg de procedure uitgelegd in de gids om de onzekerheden met betrekking tot de technische performantie van hergebruikelementen weg te nemen en hun performantie te onderbouwen. 
 • In principe kunnen de meeste hergebruikmaterialen op dezelfde manier geplaatst worden als nieuwe materialen. Men moet echter rekening houden met mogelijke imperfecties (afwijkende afmetingen, visuele afwijkingen, oneffenheden...) of met de compatibiliteit of mogelijke incompabiliteit tussen oude en nieuwe materialen (bv. onderconstructie vs. verhoogde vloerplaten,...).  
 • De belangrijkste (extra) kosten die bij hergebruik mogelijk zijn: arbeidskrachten, aangepaste manier van werken, extra logistiek, onderbouwing van de technische prestaties en traceerbaarheid bewaren.  
 • De belangrijkste (extra) opbrengsten die bij hergebruik mogelijk zijn: vermijden van afvalbeheerkosten, vermijden transportkosten (bij hergebruik in situ), goedkopere aankoopprijs t.o.v. nieuwe materialen, inkomsten te wijten aan verbetering bedrijfsimago of extra diensten. 

Hoe kan je als schrijnwerker hergebruik in de praktijk brengen?

Het idee om materialen te recupereren en te hergebruiken roept heel wat vragen op. Hoe je dit als schrijnwerkbedrijf best aanpakt in de verschillende fasen van het bouwproces, staat uitgebreid beschreven in deze gids.

Enkele richtlijnen: 

 • Het hergebruikpotentieel van bouwmaterialen kan je inschatten met behulp van een hergebruikinventaris en selectiecriteria 
 • Materialen die typisch door algemene aannemers gerecupereerd kunnen worden zijn: spanten, liggers, kepers, gelijmd gelamineerd hout, bekistingspanelen, hout van maritieme toepassingen, schuurhout, planken verzaagd uit liggers, buitenschrijnwerk, binnendeuren, binnentrappen, parket, lambrisering en plaatmateriaal 
 • Maak gebruik van ontmantelingsproeven om te testen of materialen voldoende demonteerbaar zijn en om een geschikte demontagetechniek te bepalen. 
 • Hou er rekening mee dat er steeds een zeker verliespercentage is. Traceerbaarheid van de hergebruikmaterialen is belangrijk om hun geschiktheid achteraf te kunnen aantonen. 
 • Goede afspraken zijn nodig om de verantwoordelijkheden voor bepaalde taken te verdelen. 
 • Besteed voldoende aandacht aan de opslag van de materialen zowel naar beschermende maatregelen als naar de kostprijs ervan. 
 • Werk met professionele leveranciers van hergebruikmaterialen of bouw een netwerk uit voor specifieke materialen zodat je voldoende controle hebt over leverbaarheid en kwaliteit. 
 • Volg de procedure uitgelegd in de gids om de onzekerheden met betrekking tot de technische performantie van hergebruikelementen weg te nemen en hun performantie te onderbouwen. 
 • In principe kunnen de meeste hergebruikmaterialen op dezelfde manier geplaatst worden als nieuwe materialen. Men moet echter rekening houden met mogelijke imperfecties (afwijkende afmetingen, visuele afwijkingen, coatings of verf, resten van metalen delen, aantastingen...) of met de compatibiliteit of mogelijke incompabiliteit tussen oude en nieuwe materialen. 
 • De belangrijkste (extra) kosten die bij hergebruik mogelijk zijn: arbeidskrachten, aangepaste manier van werken, extra logistiek, extra bewerkingen, onderbouwing van de technische prestaties en traceerbaarheid bewaren. 
 • De belangrijkste (extra) opbrengsten die bij hergebruik mogelijk zijn: vermijden van afvalbeheerkosten, vermijden transportkosten (bij 
 • hergebruik in situ), goedkopere aankoopprijs t.o.v. nieuwe materialen, inkomsten te wijten aan verbetering bedrijfsimago of extra diensten.