Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Behangpapier met algen produceert elektriciteit

Terug naar nieuws

De energieproducerende kracht achter het (behang)papier dat elektriciteit opwekt is inkt, vervaardigd met blauwalgen of cyanobacteriën. Die micro-organismen produceren bij de omzetting van zonne-energie in chemische energie (fotosynthese) zuurstof. Daarbij komen elektronen vrij die opgevangen kunnen worden om elektriciteit te produceren.

Behangpapier met algen produceert elektriciteit - Un papier peint à base d'algues qui produit de l'électricité

Bio-fotovoltaïsch papier met blauwalgen

Bovenstaande eigenschap werd gebruikt om cyanobacteriën te verwerken in bio-fotovoltaïsche panelen (BPV) die hernieuwbare energie opwekken. Britse onderzoekers zijn erin geslaagd om inkt te maken op basis van cyanobacteriën en die met behulp van nanotechnologie in patronen op papier aan te brengen. Het resultaat is een zogenaamd biosolair papier of paneel. De bacteriën overleven dat proces en maken het papier elektriciteitproducerend. Tijdens experimenten werd met een biosolair paneel ter grootte van een tabletcomputer circa 100 uur lang een kleine numerieke klok of een kleine led gevoed. Volgens de onderzoekers is het papier bovendien volledig biodegradeerbaar.

Nog in de kinderschoenen

De toepassingen ogen veelbelovend. Voor de bouwsector denkt men bijvoorbeeld aan behangpapier dat ledverlichting of sensoren voor het bewaken van de binnenluchtkwaliteit van energie voorziet. Maar de technologie staat nog in haar kinderschoenen. Om te beginnen is het niet zo eenvoudig om de algengroei noch te laten ontsporen, noch te fnuiken. Het productieproces is duur en levert voorlopig alleen kleine biosolaire panelen op. Door hun erg korte levensduur, de kleine oppervlakte en het beperkte vermogen kunnen op die panelen momenteel alleen toestellen met een gelimiteerde energievraag (bv. biosensoren en milieusensoren) worden aangesloten. Het werkelijke rendement van de panelen hangt af van diverse factoren, zoals het lichtniveau dat binnenshuis tot 1000 keer kleiner is dan buiten, de veroudering van het papier en eventuele verontreiniging die zich op het papier afzet door roken of koken. Tot slot kan men op dit ogenblik alleen groene patronen op het papier aanbrengen.

C-Watch Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.

De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

C-Watch

WTCB biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.