Naar een normatief kader voor gebruik van agglomeraatsteen in gebouwen - AGGLOSTO

Terug naar onderzoeksprojecten
De uitbouw van een normatief kader voor agglomeraatsteen leidt naar betere producten en innovatieve productietechnieken.

Agglomeraatsteen is een materiaaltype dat wordt geproduceerd met een bindmiddel, zoals cement of kunstharsen, en met natuursteengranulaat als vulstof. Het wordt reeds eeuwen toegepast, en het komt vaak voor in erfgoedgebouwen, in België in het bijzonder vanaf de late 19e eeuw. Momenteel wordt het gebruikt in bouwblokken, vloertegels, venstertabletten of allerhande toepassingen voor keukens en badkamers.  

Vermeldenswaard is de mogelijkheid om agglomeraatsteen te produceren op basis van afval van natuursteenproductie en -verwerking. Er is een enorme rijkdom aan kleuren en texturen, vormen en formaten mogelijk, en de eigenschapen ervan kunnen in belangrijke mate gestuurd worden door het veranderen van de samenstelling en productiemethode. Tenslotte bestaat de mogelijkheid tot toepassing van digitale technieken (scanning, 3d-printen, …) voor de fabricatie van bouwelementen in agglomeraatsteen. 

Het normatieve kader voor de karakterisering van deze materialen vertoont evenwel grote hiaten. Dient agglomeraatsteen eerder als natuursteen, dan wel als beton of mortel beschouwd te worden? En kan er een uniform normalisatiekader opgezet worden dat aangepast is aan de ontzettend grote variatie in samenstellingen en toepassingsdomeinen? In elk geval blijkt dat de bestaande normalisatie ontoereikend is voor het testen van dit materiaal. Zo is er bijvoorbeeld geen normenkader voor toepassing als gevelmateriaal, als materiaal in een erfgoedcontext, of voor het bepalen van de duurzaamheid ervan. In andere gevallen ontbreken de criteria waaraan de materiaaleigenschappen getoetst moeten worden. 

Dit is nog belangrijker in de context van digitale productiemethodes, waar een normatief kader onmisbaar is als garantie om tot betrouwbare kwalitatieve producten te komen. 

De uitbouw van een normatief kader voor agglomeraatsteen leidt naar kwalitatievere producten en een duurzame toepassing in gebouwen. Op die manier zullen ook digitale productietechnieken voor agglomeraatsteen succesvol verder ontwikkeld kunnen worden.

Met de steun van

FOD Economie 2023 NBN Logo Positive

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten