Innovatieve ventilatiesystemen voor de renovaties van woningen

Terug naar : nieuws

Buildwise identificeerde een aantal innovatieve en performante ventilatieconcepten die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden bij woningrenovaties en zodoende de binnenluchtkwaliteit in deze woningen kunnen verbeteren.

Bij een woningrenovatie zijn klassieke ventilatiesystemen in overeenstemming met de huidige Belgische ventilatienorm NBN D 50-001 niet altijd eenvoudig te realiseren. Voor dergelijke gevallen identificeerde Buildwise een aantal innovatieve en performante ventilatieconcepten die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden.

 

In België bestaat het woningenpark uit een groot aantal te renoveren woningen. Door een renovatie kunnen deze woningen aangepast worden aan de huidige en toekomstige behoeften van hun bewoners en aan de uitdagingen van de energietransitie. Naast de energetische prestaties van een woning is ook de binnenluchtkwaliteit een belangrijke parameter voor onze gezondheid en ons comfort. Een geschikt ventilatiesysteem laat toe om een goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen. Vermits de meeste bestaande en te renoveren woningen niet over een aangepast ventilatiesysteem beschikken of er helemaal niet mee uitgerust zijn, is de binnenluchtkwaliteit er vaak ontoereikend, met alle vocht- en/of gezondheidsproblemen van dien.

Klassieke ventilatiesystemen in overeenstemming met de huidige Belgische ventilatienorm NBN D 50-001 zijn niet eenvoudig te installeren in een renovatiecontext. Dit komt door ruimtegebrek voor ventilatiekanalen en ventilatiegroepen, de onmogelijkheid om natuurlijke toevoeropeningen te installeren, esthetische en stedenbouwkundige beperkingen en de kostprijs van deze systemen.

Met deze overwegingen in gedachten hebben Buildwise en zijn onderzoekspartners een aantal innovatieve en performante ventilatieconcepten geïdentificeerd die moeten toelaten om de implementatie van een ventilatiesysteem bij renovaties te vergemakkelijken. Deze concepten zijn niet altijd in overeenstemming met de norm NBN D 50-001 maar kunnen toegepast worden in de context van een kleinschalige renovatie voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de eisen betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPB). De concepten zijn geoptimaliseerd om een goede luchtkwaliteit en maximale energieprestaties te leveren, alsook  een installatiegemak via een vermindering van het aantal te implementeren componenten, beperkte interieurwerkzaamheden en de mogelijkheid om gefaseerd te werken.

Uitgebreide technische informatie over deze innovatieve ventilatiesystemen voor renovatietoepassingen kan u vinden in onze Innovation Paper 41.

Voor de weerhouden systemen worden technische specificaties verstrekt met betrekking tot het werkingsprincipe, de belangrijkste voordelen en beperkingen die eigen zijn aan elk systeem, technische oplossingen ter illustratie van de concrete systeemcomponenten en de relevante regelingen. Op basis van deze elementen zal het mogelijk worden te bepalen welk systeem het best geschikt is voor een welbepaald renovatieproject.

Onder de diverse voorgestelde systemen zijn de "D Cascade" en "C Centraal Hall" systemen het meest doeltreffend om de luchtkwaliteit te waarborgen. Ze kunnen worden geïmplementeerd in veel verschillende woningen. Bepaalde geselecteerde systemen bieden ook de mogelijkheid voor warmteterugwinning en in verschillende van de voorgestelde concepten wordt vraaggestuurde ventilatie toegepast om voldoende energieprestaties te behalen.

Op basis van deze elementen zal het mogelijk worden te bepalen welk systeem het best geschikt is voor een welbepaald renovatieproject

Onder de diverse voorgestelde systemen zijn de systemen ‘D cascade’ en ‘C hal centraal’ de meest doeltreffende voor wat betreft het waarborgen van de luchtkwaliteit. Ze kunnen bovendien in tal van woningen toegepast worden. Een aantal geselecteerde systemen bieden ook de mogelijkheid voor warmteterugwinning en het toepassen van vraaggestuurde ventilatie om maximale energieprestaties te behalen.