Intelligent en voorspellend beheer van thermisch comfort in woningen in de zomer - SOFT Summer

Terug naar : onderzoeksprojecten
Intelligent beheer van zonwering en intensieve ventilatie maakt het mogelijk om de problemen van oververhitting in de zomer in woningen te beperken.

Bron: "Shutterstock"

Hittegolven komen vaker voor en worden van jaar tot jaar intenser. Geconfronteerd met deze klimaatverandering en zonder veranderingen aan bestaande gebouwen, zal het steeds moeilijker worden om zomers thermisch comfort in woningen te garanderen. 
 
Hoewel de effectiviteit van zonwering en intensieve ventilatiesystemen in het tegengaan van oververhitting van gebouwen niet meer hoeft te worden aangetoond, worden ze in de praktijk toch weinig of slecht toegepast. Hun beheer, vaak handmatig, is soms te laat of slecht aangepast, wat een negatief effect heeft op het thermisch comfort. Deze systemen vormen echter een alternatief of vormen op zijn minst een essentiële voorwaarde om klimatisatie te overwegen. Daarnaast boomen er momenteel technische oplossingen die een intelligent beheer van zonwering of intensieve ventilatie mogelijk maken, dankzij de ontwikkeling en democratisering van sensoren, het Internet of Things (IoT) en Smart Buildings. De veralgemening van verbonden objecten en toegang tot informatie zoals online weersvoorspellingen opent de weg naar nieuwe mogelijkheden van voorspellend beheer of zelfs zelflerend via kunstmatige intelligentie. 
 
Het SOFT Summer-project heeft tot doel het beheer van thermisch comfort in de zomer in woningen te optimaliseren op basis van slimmere en duurzamere technische oplossingen die de inzet van digitale technologie integreren. Onderzoek is gericht op geautomatiseerde beheeroplossingen voor zonwering en intensieve ventilatiesystemen en een voorspellende benadering van thermisch comfort in de zomer. Het project houdt rekening met de veelheid aan situaties en gebruikersprofielen door zowel bij nieuwbouw als bij renovatie rekening te houden met woningen en appartementen.

Concreet evalueert het SOFT Summer-project het potentieel voor technische en technologische ontwikkeling van beheersystemen, identificeert het de remmen en hefbomen van hun integratie met de verschillende actoren en beoordeelt het de impact van deze beheertechnologieën op het thermisch comfort in de zomer in reële omstandigheden en gesimuleerd.
 

Onze publicaties over dit onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten